Visites guiades

Visites guiades

Si voleu conèixer a fons la Biblioteca Pública Arús, recórrer totes les sales històriques i descobrir en exclusiva la col·lecció més extensa del país sobre l’univers de Sherlock Holmes, ara teniu l’oportunitat d’afegir-vos a una visita guiada, on s’explicarà la història de la Biblioteca relacionant-la amb els moviments socials que van tenir lloc a Barcelona a la fi del s.XIX i al llarg del XX.

Aquestes visites s’organitzen a través de Cases Singulars. Visites individuals o per a grups d’un mínim de 10 persones.

Classes i visites de docència adreçades a l'alumnat de batxillerat i universitari

La Biblioteca ofereix la possibilitat que el professorat pugui fer classes pràctiques amb la documentació de la Biblioteca, o amb motiu d’alguna exposició que sigui del seu interès. En el cas que el professorat ho consideri necessari, el nostre personal també pot fer una petita visita guiada complementària a la Biblioteca.

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.