Visites guiades

CLASSES I VISITES DE DOCÈNCIA ADREÇADES A L'ALUMNAT DE BATXILLERAT I UNIVERSITARI

Les sessions de docència ofereixen al professorat la possibilitat d’impartir classes teoricopràctiques usant el fons de la Biblioteca, que se seleccionarà prèviament, seguint sempre les indicacions del professorat.

  • Indiqueu el nom de la vostra universitat, facultat o institut.
  • :

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.