Política de Privacitat

Mitjançant aquesta pàgina de protecció de dades, la Biblioteca Pública Arús vol facilitar un accés àgil i ràpid a la política de privacitat relativa als tractaments de dades que duu a terme, així com informar dels drets que assisteixen les persones interessades, perquè puguin controlar de manera efectiva les seves dades personals.

 

Quines activitats de tractament fa la Biblioteca Pública Arús?

La Biblioteca Pública Arús és responsable de tots els tractaments de dades personals que faci en l’exercici de les seves funcions i competències, en la prestació de serveis als usuaris i les usuàries i, amb caràcter general, en tots els àmbits de la gestió de la Biblioteca.

Els tractaments de dades personals que duu a terme la Biblioteca Pública Arús es legitimen en les bases jurídiques següents:

1.- Compliment d’una missió realitzada en interès públic.

2.- Compliment d’una obligació legal.

3.- Consentiment de l’usuari i la usuària.  

 

Quins drets tinc sobre les meves dades?

La normativa reconeix uns drets que permeten a les persones exercir un control efectiu sobre les seves dades. Dret d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió (dret a l’oblit), limitació i oposició.

Aquests drets, només poden ser exercits per la persona interessada o per una persona que representi a una altra, amb l’acreditació pertinent.

 

Qui tracta les meves dades personals?

La Biblioteca Pública Arús tracta les dades personals de totes aquelles persones que estableixin una relació amb l’entitat o gaudeixin dels seus serveis.

 

Com es recullen aquestes dades?

En la majoria dels casos, les dades personals són recollides directament dels mateixos usuaris i usuàries mitjançant formularis que omplen quan sol·liciten informació, algun servei o inicien algun tràmit amb la Biblioteca Pública Arús.

Les dades també poden ser tractades per terceres persones que gaudeixin de la condició d’encarregades de tractament, mitjançant els contractes o convenis establerts amb aquesta finalitat.

Per últim, el web de la Biblioteca Pública Arús utilitza galetes per millorar l’experiència de navegació i oferir continguts i serveis d’interès. Podeu trobar més informació sobre la política de galetes de la Biblioteca Pública Arús accedint a la nostra Política de galetes.

Si teniu dubtes sobre el tractament de dades que fa la Biblioteca Pública Arús, podeu posar-vos-hi en contacte a biblioteca.arus.administracio@bcn.cat  que us respondrà tan aviat com sigui possible per resoldre les vostres consultes.

 

Quines garanties m’ofereix la Biblioteca Pública Arús respecte a les meves dades personals?

Com a persones usuàries de la Biblioteca Pública Arús, haureu de subministrar les dades personals imprescindibles per a la prestació del servei sol·licitat. Les vostres dades personals seran tractades amb la finalitat de gestionar el tràmit sol·licitat, d’acord amb la legislació específica.

La Biblioteca Pública Arús garanteix que les dades personals dels usuaris seran:

Tractades de manera lícita i transparent

Tots els tractaments de la Biblioteca Pública Arús estan legitimats per una base legal, en el compliment d’una obligació o també pel consentiment de la persona interessada. Oferint informació específica en cada tractament i difonent aquesta política de privacitat general es compleix el principi de transparència.

Adequades, pertinents i limitades

Cada dada personal recollida per la Biblioteca Pública Arús contribueix a la consecució de les finalitats del tractament (gestionar el tràmit, enviar informació, etc.) i només seran recollides les que siguin necessàries per al compliment d’aquesta finalitat.

Aquestes dades de caràcter personal s’integren en el corresponent registre d’activitats de tractament de la Biblioteca Pública Arús i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament, tal com estableix la regulació establerta pel Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell sobre protecció de dades de caràcter personal.

Exactes i actualitzades

La Biblioteca Pública Arús posa a disposició dels usuaris mitjans que permeten rectificar les seves dades personals (per exemple, un nom mal escrit) o actualitzar-les (per exemple, l’adreça postal), sens perjudici del dret de rectificació reconegut a la normativa de protecció de dades.

Tractades de manera segura

La Biblioteca Pública Arús aplica als tractaments de dades de caràcter personal les mesures de seguretat requerides per la normativa legal.

La Biblioteca Pública Arús garanteix la confidencialitat en el tractament de les dades de caràcter personal així com la implantació de les mesures, d’ordre tècnic i organitzatiu, que en garanteixin la seguretat d’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i la legislació vigent en matèria de protecció de dades.

 

Se cedeixen les meves dades a tercers?

La cessió o comunicació de dades és un tractament de dades que suposa revelar-les a una persona diferent del titular, és a dir, a un tercer a qui es dona accés a la informació, sempre que no tingui la consideració de persona encarregada del tractament.

Les dades recollides per la Biblioteca Pública Arús únicament són objecte de cessió o comunicació a tercers si es compta amb el consentiment de la persona interessada o si així ho permet la legislació vigent.

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.