Catàleg

El catàleg en línia de la Biblioteca Pública Arús recull part del fons, però no la seva totalitat. Inclou els llibres publicats als segles XX i XXI, les publicacions en sèrie (sense el fons), els opuscles, la música impresa, els documents cartogràfics, els documents mecanografiats, tesis doctorals inèdites i una part dels llibres publicats al segle XIX.

Per completar la cerca en els casos en què no s’ha trobat el document en línia, cal consultar presencialment els catàlegs següents:

Catàleg manual
de fitxes

  • Autors i obres anònimes
  • Matèries
  • Parts components (recull d’articles i contribucions)
  • Publicacions en sèrie (recull el fons que la Biblioteca té de cada publicació)
  • Cronològic de publicacions en sèrie
  • Documents no libraris (recull de manuscrits, cartells, etc.)

Registre
documental

La base de dades d’Access de la Biblioteca, on es recullen tots els documents entrats des de l’any 2000.

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.