La Biblioteca Pública Arús

La història de la nostra biblioteca

BIBLIOTECA PÚBLICA ARÚS

La Biblioteca Pública Arús va ser fundada per Rossend Arús i Arderiu com a biblioteca general l’any 1895, amb la voluntat d’instruir el poble de Barcelona. Actualment, s’ha convertit en una biblioteca de recerca especialitzada en maçoneria, moviment obrer, republicanisme federal, anarquisme i l’univers de Sherlock Holmes. Així mateix, conserva un fons patrimonial molt important format per documents que reuneixen tot el coneixement humà, amb un predomini d’obres publicades al segle XIX i primer terç del XX.

Any d'inauguració

1895

Fundador

Rossend Arús i Arderiu

Marmessors i organitzadors

Valentí Almirall i
Antoni Farnés

Arquitecte

Bonaventura Bassegoda i Amigó

Mestre d'obres

Pere Bassegoda i Mateu

Decoració

Josep Lluís Pellicer

Artistes i artesans

Manuel Fuxà (escultor), Lluís Razzauti (reproduccions escultòriques en bronze), Joan Sunyol (ebenista), Tomàs Torrents (pintor i decorador), Lluís Nogués (marbrista), Coll i Escofet (vidres), fill d’Ignasi Damians (foneria de metalls) i Joaquim Cortada (gravador de metalls)

ROSSEND ARÚS

Barcelona, 1844 – 1891

Rossend Arús i Arderiu va néixer a Barcelona el 1844, fill de Pere Arús i Cuixart, distingit comerciant adroguer d’ultramarins i colonials, i en especial de colorants per a la indústria del tèxtil, provinent d’una família benestant de l’Hospitalet de Llobregat, i de Teresa Arderiu i Pons, natural de Das (Cerdanya). La bonhomia jove i festiva i el seu esperit satíric i crític l’acompanyaren tota la vida, però no n’impediren, sinó tot el contrari, un continuat compromís amb la defensa de la democràcia, la ideologia republicana federal, el catalanisme d’esquerres, el lliure pensament i la francmaçoneria. Fou, alhora, un filantrop sincer preocupat profundament pel progrés de la gent que l’envoltava.

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.