Organització i sostenibilitat

el patronat

Des dels seus orígens l'administració de la Biblioteca va ser confiada estatutàriament a un Patronat encarregat de marcar les directrius i fer-ne el seguiment.

President

Sr. Jaume Collboni Cuadrado
(Alcalde de Barcelona)

Regidors de l’Ajuntament de Barcelona

Pendents de nomenament

Representant de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona

Sra. Margalida Tomàs i Vidal

Representant de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Sr. Vicenç Navarro i Aznar

Ciutadans i ciutadanes

Sr. Josep Brunet i Sierra
Sr. Pere Gabriel i Sirvent
Sr. Jaume Muñoz Jofre
Sr. Josep Maria Sans i Travé

Directora gerent de la Biblioteca

Sra. Maribel Giner Molina

CONVENIS

La Biblioteca Pública Arús ha establert convenis amb institucions culturals d'arreu del país

1992 Centre de Cultura Contemporània.
1992 Centre de Documentació Històrico-Social de l’Ateneu Enciclopèdic.
1996 Arxiu Nacional de Catalunya.
2001 Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya.
2002 Fundación Pablo Iglesias.
2004 Fundación Rosacruz.
2005 Fundación Instituto de Estudios Políticos y Sociales.
2010 Fundació Francisco Largo Caballero.
2013 Societat Teosòfica Branca Harmonia.
2014 Antigua y Mística Orden de la Rosa-Cruz (AMORC).

1996 Universitat Autònoma de Barcelona.
1996 Universitat de Barcelona.
1996 Universitat de Girona.
1996 Universitat de Lleida.
1996 Universitat Pompeu Fabra.
2012 Institut Universitari d’Història Jaume Vicens Vives de la Universitat Pompeu Fabra.
2013 Càtedra Josep Termes de Lideratge, Ciutadania i Identitats.
2017 Universitat Rovira i Virgili.
2017 Facultat de Geografia i Història (UAB)
2018 Facultat de Biblioteconomia i Documentació (UB)
2018 Universitat Internacional de Catalunya.

1997 Gran Logia Simbólica Española.
1998 Gran Orient de Catalunya.
1998 Gran Oriente Español Unido.
2000 Gran Lògia d’Andorra.
2001 Supremo Consejo Masónico de España.
2002 Gran Logia de Canarias.
2003 Gran Priorato de Hispania.
2004 Suprem Consell del Grau 33 de Catalunya.
2004 Gran Orient del Principat d’Andorra.
2005 Gran Logia Femenina de España.
2007 Fundación María Deraismes.
2007 Gran Logia de España.
2007 Gran Logia Ibérica Unida.
2008 Gran Lògia de Catalunya.
2008 Supremo Consejo Masónico de España (GLCE).
2009 Gran Logia Confederada de España.
2009 Centre Régional d’Etudes Franc-maçonniques París Bucarest.
2010 Respetable Logia Mare Nostrum del Grand Orient de France
2011 Grupo de Estudios e Investigaciones Martinistas & Martinezistas de España.
2012 Donació de l’arxiu personal de “Enrique Tierno Galván”.
2012 Instituto Masónico de España.
2014 Asociación Filosófica y Filantrópica Gran Capítulo General de España.
2015 Editorial Masonica.es.
2016 Asociación El Derecho Humano.
2017 Gran Logia de Canarias.
2017 Gran Priorato Rectificado de Hispania.
2017 Orde de l’Estricta Observança Templera.

2010 Diputació de Barcelona.
2018 Donació de material (Agustí Guillamón).
2018 Donació de material (Jaume Salinas).

MEMÒRIES
ANUALS

La Biblioteca Pública Arús posa a la teva disposició les darreres memòries de l’entitat

2018

2019

2020

Compromís de sostenibilitat

La Biblioteca Pública Arús es compromet fermament amb la protecció del medi ambient. Per això fa efectives un seguit de pràctiques sostenibles, amb la finalitat de promoure l’ecoeficiència i la sostenibilitat ambiental, que li han valgut el segell distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya.

Per aquest motiu, s’han engegat tot un seguit d’iniciatives per augmentar la Sostenibilitat ambiental, algunes de les quals us detallem a continuació.

ENERGIA

El 100% de la lluminària de l’edifici és de Classe B o superior o LED, el que suposa un estalvi energètic i econòmic respecte altres tipus d’il·luminació.

La climatització està sectoritzada i es regula la temperatura segons les necessitats de cada espai.

Els equips d’ofimàtica incorporen ecoetiquetes homologades que garanteixen la seva màxima ecoeficiència.

RESIDUS

L’equipament té implantat un sistema de recollida selectiva de residus, tant per a residus de tipus domèstic, com per residus perillosos.

COMUNICACIÓ

L’edifici compta amb una política de reducció del paper en la comunicació, que ofereix unes línies bàsiques de treball en aquest àmbit per tal de reduir la generació de residus i optimitzar materials.

AIGUA

Les aixetes tenen un cabal inferior a 8l/min, tal i com recomana la DGQA (Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic).

La majoria de vàters utilitzen un sistema de doble descàrrega per optimitzar el consum d’aigua.

ALTRES

L’edifici compra diversos materials amb ecoetiquetes ecològiques, entre ells el paper.

Molts dels proveïdors i subcontractistes habituals de l’edifici disposen de Sistemes de Gestió Ambiental com l’ISO14001.

S’intenta disminuir la utilització de productes d’un sòl ús, com a exemple, es van repartir ampolles d’aigua de 500ml per a cada treballador per evitar envasos de plàstic.

S’ha elaborat un pla de mobilitat adaptat al centre per tal de poder donar eines de millora als treballadors per a uns desplaçaments més sostenibles a la feina.

Col·labora amb nosaltres!

Vine a la biblioteca caminant, amb bicicleta o amb transport públic

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.