Mesures i recomanacions

Atès l’estat d’excepció derivat de la crisi sanitària de la covid-19, s’han adoptat les següents mesures per a garantir-vos una visita segura.

VISITES

 1. Realitzem neteja dels espais amb major freqüència i, especialment, dels elements que estan a l’abast del públic.
 2. Hem retirat de l’abast dels usuaris els documents d’informació sobre la Biblioteca. Bona part d’aquests els trobareu en format digital i us els podreu descarregar de manera gratuïta a través del web de la Biblioteca.
 3. Hem disposat diferents punts d’higiene amb gel desinfectant.
 4. Hem disposat diferents punts d’informació i de senyalística per recordar les mesures de visita segura a seguir.
Per mantenir aquestes mesures i la visita amb seguretat per a tots els visitants, us recordem i recomanem que:
 1. Demaneu reserva prèvia a través del correu electrònic biblioteca.arus@bcn.cat amb el vostre nom i cognom, telèfon i correu electrònic de contacte; indicant el dia i hora en què voleu venir. Una vegada sol·licitada la reserva, rebreu un correu electrònic de confirmació.
 2. És obligatori l’ús de mascareta de protecció mínima cap a terceres persones, i mantenir-la ben posada al llarg de tot el recorregut de visita.
 3. Mantingueu el circuit de visita recomanat.
 4. Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 metres amb terceres persones al llarg de tot el recorregut i eviteu formar grups.
 5. Utilitzeu l’ascensor d’un en un, i preferentment persones amb mobilitat reduïda.
 6. Renteu-vos les mans amb gel desinfectant a l’entrada de la Biblioteca i al llarg del recorregut sempre abans i després de tocar o accionar una porta, botonera o element.
 7. Eviteu tocar vitrines i plafons d’informació.
 8. En la compra de publicacions, entre d’altres, procureu pagar amb l’import exacte.
 9. Feu cas de la informació i recomanacions del personal d’atenció al públic.

Visites guiades per a grups

A partir d’ara ja es podran reservar visites de grups, sempre respectant les següents mesures:

 1. Per sol·licitar una visita guiada, cal omplir aquest formulari.
 2. Limitació de l’aforament habitual dels grups al 50%. 
 3. La reserva prèvia és imprescindible. Una vegada sol·licitada la reserva, rebreu un correu electrònic de confirmació.
 4. Les esperes del grup es fan al carrer.
 5. Ús obligatori de la mascareta per part de tots el visitants i guies.
 6. Manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres.
 7. Nom, cognom, telèfon o correu electrònic de contacte de tots els assistents, anticipadament.
 8. Es recomana el pagament en línia o en efectiu abans de començar.
 9. El dia de la visita, cal presentar el full de confirmació i el comprovant de pagament.
 10. Respecte a l’ús de les audioguies, la Biblioteca estableix que el guia que les faci servir, realitzi el protocol de neteja i desinfecció corresponent després de cada ús, sempre que l’usuari utilitzi els seus propis auriculars.
 11. La Biblioteca posa a disposició dels visitants que ho necessitin cadires de plàstic, també aplicant el protocol de neteja i desinfecció. 

Document per a descarregar

Mesures i recomanacions per a la visita a la Biblioteca Pública Arús