Mesures i recomanacions

Atès l’estat d’excepció derivat de la crisi sanitària de la covid-19, s’han adoptat les següents mesures per a garantir-vos una visita segura.

VISITES

 1. Realitzem neteja dels espais amb major freqüència i, especialment, dels elements que estan a l’abast del públic.
 2. Hem disposat diferents punts d’higiene amb gel desinfectant.
 3. Hem disposat diferents punts d’informació i de senyalística per recordar les mesures de visita segura a seguir.

Per mantenir aquestes mesures i la visita amb seguretat per a tots els visitants, us recordem i recomanem que:

 1. L’ús de mascareta de protecció mínima cap a terceres persones, i mantenir-la ben posada al llarg de tot el recorregut de visita.
 2. Mantingueu el circuit de visita recomanat.
 3. Mantingueu la distància de seguretat d’1,5 metres amb terceres persones al llarg de tot el recorregut i eviteu formar grups.
 4. Utilitzeu l’ascensor d’un en un, i preferentment persones amb mobilitat reduïda.
 5. Renteu-vos les mans amb gel desinfectant a l’entrada de la Biblioteca i al llarg del recorregut sempre abans i després de tocar o accionar una porta, botonera o element.
 6. Eviteu tocar vitrines i plafons d’informació.
 7. En la compra de publicacions, entre d’altres, procureu pagar amb l’import exacte.
 8. Feu cas de la informació i recomanacions del personal d’atenció al públic.

Visites guiades per a grups

La biblioteca ofereix visites per a grups, sempre respectant les següents mesures:

 1. Per sol·licitar una visita guiada, cal omplir aquest formulari.
 2. Limitació de l’aforament a 20 persones. 
 3. La reserva prèvia és imprescindible. Una vegada sol·licitada la reserva, rebreu un correu electrònic de confirmació.
 4. Les esperes del grup es fan al carrer.
 5. Ús recomanat de la mascareta per part de tots els visitants i guies.
 6. Manteniment de la distància de seguretat d’1,5 metres.
 7. Nom, cognom, telèfon o correu electrònic de contacte de tots els assistents, anticipadament.
 8. Es recomana el pagament en línia o en efectiu abans de començar.
 9. El dia de la visita, cal presentar el full de confirmació i el comprovant de pagament.
 10. Respecte a l’ús de les audioguies, la Biblioteca estableix que el guia que les faci servir, realitzi el protocol de neteja i desinfecció corresponent després de cada ús, sempre que l’usuari utilitzi els seus propis auriculars.
 11. La Biblioteca posa a disposició dels visitants que ho necessitin cadires de plàstic, també aplicant el protocol de neteja i desinfecció. 

Document per a descarregar

Mesures i recomanacions per a la visita a la Biblioteca Pública Arús

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.