23/02/2022

Els Premis Literaris Rossend Arús 2020 lliuraran els guardons el dia 8 de març

Aquest proper dimarts 8 de març a les 19 h al Temple del GOC (carrer Mallorca 125, baixos 3a de Barcelona) se celebrarà l’Acte de Lliurament de l’edició del 2020 dels Premis Literaris Rossend Arús convocats pel Gran Orient de Catalunya, obediència francmaçònica catalana nascuda el 1989, de tendència liberal, mixta i adogmàtica.

L’acte serà presidit pel Sereníssim Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya, Ernest Ruiz i González i el senyor Josep Brunet i Sierra, administrador del Patronat de la de la Biblioteca Pública Arús.

L’acte és obert a tothom. Esperem la vostra assistència.

Recordem que aquests premis literaris són únics pel que fa la seva temàtica: es premien treballs que tractin qualsevol aspecte relacionat amb la Francmaçoneria i estan oberts a tots aquells autors, siguin o no siguin maçons.

La finalitat és fomentar el coneixement entre la ciutadania del país de la Francmaçoneria en general i de la Francmaçoneria catalana en particular, tot mirant de desfer mals entesos i prejudicis que encara existeixen avui dia a la nostra societat.

El 13 de gener de 2021, la Quarta Edició dels Premis Literaris Rossend Arús va presentar veredicte amb el següent comunicat:

El jurat de la Quarta Edició dels Premis Literaris Rossend Arús en la seva edició del 2020, reunit excepcionalment el dimecres 13 de gener del 2021, format per:

  • Sra. Maribel Giner, directora gerent de la Biblioteca Pública Arús.
  • Sr. Ernest Ruiz, Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya.
  • Sr. Antoni Castillo, Sobirà Gran Comanador del Gran Consell del Ritu Escocès Antic i Acceptat dels Països de Llengua Catalana.
  • Sr. Pius Pujades, Venerable Mestre de la R. Llotja Canigó núm. 2 de Girona del Gran Orient de Catalunya.
  • Sr. Jaume Nolla, Passat Venerable Mestre de la R. Llotja Ramon Llull, núm. 3 i secretari de la R. Llotja d’Estudis Rossend Arús núm. 14;

i actuant com a Secretària del Jurat, amb veu, però sense vot:

  • Sra. Joëlle M. responsable de l’Oficina Tècnica del Gran Orient de Catalunya;

 

vol fer públic en primer lloc el condol i la solidaritat envers tots els germans maçons i les seves famílies i tota persona que d’alguna manera o altre hagi patit les conseqüències de la pandèmia de la Covid 19 durant el transcurs d’aquest passat 2020.

Així mateix, vol comunicar que a causa d’aquesta epidèmia mundial, no es va poder reunir el jurat d’aquests premis durant el mes de setembre del 2020 com estava establert ni es va poder fer el lliurament i la diada prevista per a commemorar el 125è aniversari de la fundació de la Biblioteca Pública Arús.

Finalment, superats tots els entrebancs, el jurat ha considerat que malgrat la continuació de la pandèmia i per la qualitat dels treballs presentats, els premis no se suspenien, sinó que es posposaven sine die tot estipulant el veredicte següent establert després de reunió telemàtica en la data suara esmentada:

  • Premi Rossend Arús d’Assaig inèdit a l’obra de caire maçònic titulada:

«Devot del saber i del bell sentir.

Biografia d’Eudald Canivell i Masbernat (1858-1928).»

Guanyador: Sr. Manuel Vicente Izquierdo de Barcelona

  • Premi Rossend Arús a treballs publicats que difonen la maçoneria en l’àmbit profà al llibre titulat:

«Possibles empremtes maçòniques a la Casa Ricart de Vic i simbologia derivada

coincident» (llibre publicat el setembre del 2019)

Autor: Sr. David Oliva de Vic

  • Premi Rossend Arús de Poesia inèdita i de caire maçònic a l’obra titulada:

«REFECTORIUM – Poemes del Silenci»

Guanyador: Sr. Llorenç Lluell de Barcelona

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.