8/11/2022

Conferència “La Rosacruz y los Misterios. Un nuevo paradigma”


Detall de l'esdeveniment


El pròxim dimarts 8 de novembre a les 18:30 h es realitzarà a la Biblioteca la conferència “La Rosacruz y los Misterios. Un nuevo paradigma”. L’acte anirà a càrrec de Francisco Casanueva i també donarà cloenda el cicle de conferències al voltant de l’exposició de la Biblioteca “El Saber Secreto. Misterios antiguos, hermetismo y espiritualidad”, organitzada conjuntament amb la Fundació Rosacruz.

Per assistir-hi cal inscriure’s al formulari.

Tot i que existeixen i han existit al llarg de la història societats i moviments portadors del nom Rosacruz en alguna de les seves combinacions, la Rosacruz no és una associació ni una religió.

La Rosacruz és una manera de concebre l’existència, un mètode d’apropament a la realitat que combina en tot moment les dues vessants de la naturalesa humana: la natural i l’espiritual.

És una forma de vida que no només no renega d’aquesta contradicció fonamental i estructural en l’ésser humà, sinó que la porta fins a les últimes conseqüències per aconseguir la síntesi alquímica de totes dues, la fusió conscient i física.

La Rosacruz estudia amb objectivitat la dualitat de l’ésser humà, és a dir, la seva naturalesa profundament contradictòria, degut al fet que al seu si més profund hi ha un principi espiritual que l’impulsa incansablement a buscar un sentit metafísic de la vida, però que es desenvolupa en una corporeïtat amb necessitats biològiques peremptòries, que dominen finalment la psique humana.

Aquesta supremacia d’allò animal sobre allò espiritual només pot ser superada, segons la Rosacruz, quan allò espiritual i allò natural són units alquímicament al llarg d’un procés de transformació interior.

Aquest procés de transformació ha de ser orgànic, és a dir, s’ha de recolzar en les lleis de la naturalesa i els seus ritmes, i per això és imprescindible conèixer la mecànica de la naturalesa i les lleis.

L’obtenció d’aquest coneixement no segueix els mateixos camins que la ciència moderna, ja que es tracta d’irrompre en el coneixement de l’essència i no de la manera objectiva de les coses, i aquest coneixement sempre és subjectiu, encara que la seva aplicació sigui objectiva.

Per això l’obtenció d’aquest coneixement, d’aquesta Gnosi, ha estat des de sempre l’objectiu de les escoles de misteris i per tant de la Rosacruz.

La combinació d’aquest procés d’iniciació, que permet desentranyar el llenguatge amb què està escrita la saviesa divina tant a la natura com al nostre propi interior, amb una pràctica de vida recolzada en elevats valors ètics, i un esforç per transmutar els aspectes instintius en valors espirituals d’una manera irreversible és la característica més notable de la Rosacreu actual.

Formulari d’inscripció

Ho organitza:

     

Hi col·labora:

 

Més activitats

Del 25 d’abril al 7 d’octubre de 2024 |  Entrada lliure

Dijous, 23 de maig de 2024 |  18.30 a 20 h

Divendres, 24 de maig de 2024 |  10 a 14.30 h

Dissabte, 25 de maig de 2024 |  Diferents horaris

Dimarts, 28 de maig de 2024 |  18.30 a 20 h

Dissabte, 1 de juny de 2024 |  Diferents horaris

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.