29/01/2021

Veredicte dels Premis Literaris Rossend Arús 2020

La Quarta Edició dels Premis Literaris Rossend Arús presenta veredicte.

El jurat de la Quarta Edició dels Premis Literaris Rossend Arús en la seva edició del 2020, reunit excepcionalment el dimecres 13 de gener del 2021, format per:

  • Sra. Maribel Giner, directora gerent de la Biblioteca Pública Arús.
  • Sr. Ernest Ruiz, Gran Mestre del Gran Orient de Catalunya.
  • Sr. Antoni Castillo, Sobirà Gran Comanador del Gran Consell del Ritu Escocès Antic i Acceptat dels Països de Llengua Catalana.
  • Sr. Pius Pujades, Venerable Mestre de la R. Llotja Canigó núm. 2 de Girona del Gran Orient de Catalunya.
  • Sr. Jaume Nolla, Passat Venerable Mestre de la R. Llotja Ramon Llull, núm. 3 i secretari de la R. Llotja d’Estudis Rossend Arús núm. 14;

i actuant com a Secretària del Jurat, amb veu, però sense vot:

  • Sra. Joëlle M. responsable de l’Oficina Tècnica del Gran Orient de Catalunya;

vol fer públic en primer lloc el condol i la solidaritat envers tots els germans maçons i les seves famílies i tota persona que d’alguna manera o altre hagi patit les conseqüències de la pandèmia de la Covid 19 durant el transcurs d’aquest passat 2020.

Així mateix, vol comunicar que a causa d’aquesta epidèmia mundial, no es va poder reunir el jurat d’aquests premis durant el mes de setembre del 2020 com estava establert ni es va poder fer el lliurament i la diada prevista per a commemorar el 125è aniversari de la fundació de la Biblioteca Pública Arús.

Finalment, superats tots els entrebancs, el jurat ha considerat que malgrat la continuació de la pandèmia i per la qualitat dels treballs presentats, els premis no se suspenien, sinó que es posposaven sine die tot estipulant el veredicte següent establert després de reunió telemàtica en la data suara esmentada:

  • Premi Rossend Arús d’Assaig inèdit a l’obra de caire maçònic titulada:

«Devot del saber i del bell sentir.

Biografia d’Eudald Canivell i Masbernat (1858-1928).»

Guanyador: Sr. Manuel Vicente Izquierdo de Barcelona

 

  • Premi Rossend Arús a treballs publicats que difonen la maçoneria en l’àmbit profà al llibre titulat:

«Possibles empremtes maçòniques a la Casa Ricart de Vic i simbologia derivada

coincident» (llibre publicat el setembre del 2019)

Autor: Sr. David Oliva de Vic

 

  • Premi Rossend Arús de Poesia inèdita i de caire maçònic a l’obra titulada:

«REFECTORIUM – Poemes del Silenci»

Guanyador: Sr. Llorenç Lluell de Barcelona

 

Així mateix, el jurat recomana la publicació i conseqüent promoció de dues obres més presentades a concurs, els autors de les quals seran degudament informats de les condicions de dita publicació per part del Gran Orient de Catalunya.

Cal afegir encara que el lliurament dels premis es farà properament en una data encara per determinar i quan les condicions sanitàries ho permetin. Aquesta data serà profusament anunciada arreu i als guanyadors.

Gràcies a tothom per la participació. Esperem retrobar-nos en la propera edició dels premis l’any 2022.

 

Barcelona, 13 de gener del 2021

 

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.