05/11/2021

La Biblioteca Pública Arús renova per segon cop el seu Distintiu de garantia de qualitat ambiental

La Biblioteca Pública Arús ha renovat aquest any el seu Distintiu de garantia de qualitat ambiental. Atorgat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, el distintiu és un sistema català d’etiquetatge ecològic que reconeix productes i serveis que superen determinats requeriments de qualitat ambiental més enllà dels establerts com a obligatoris per la normativa vigent.

Així doncs, per segona vegada i amb l’ajut de l’Ajuntament de Barcelona, la Biblioteca referma el seu compromís amb el medi ambient complint amb els objectius primordials del distintiu: la minimització de residus o bé la recuperació i reutilització de subproductes i l’estalvi de recursos, especialment en el cas d’energia i aigua.

La durada de la renovació del distintiu és fins al 25/03/2024.

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.