06/10/2023

Condol per la mort de l’Excel·lentíssim Senyor Josep Font Cierco

Josep Font Cierco (1938-2023)

 

El Patronat i el personal de la Biblioteca Pública Arús expressen el seu condol per la mort de l’Excel·lentíssim Senyor Josep Font Cierco el dia 24 de setembre de 2023.

El Dr. Font, catedràtic de Química Orgànica a la Universitat Autònoma de Barcelona, va rebre la Medalla Narcís Monturiol al mèrit científic de la Generalitat de Catalunya l’any 1998 i la Medalla de Honor del Instituto de Bio-orgánica Antonio González del Cabildo Insular de Tenerife.

Va ser acadèmic numerari de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona i va ser triat per representar-los al Patronat de la Biblioteca Pública Arús entre els anys 2015 i 2019, assistint a totes les reunions i ajudant en la seva gestió.

La Biblioteca Pública Arús es va fundar el 1895 i va ser donada al poble de Barcelona pels marmessors testamentaris de Rossend Arús i Arderiu. Com a representant del poble de Barcelona es va crear un Patronat format pel president, que és l’alcalde de la ciutat de Barcelona, dos regidors nomenats per l’Ajuntament, i un representant de l’Acadèmia de Bones Lletres, i un representant de l’Acadèmia de Ciències i Arts, ambdues de Barcelona, i finalment, quatre ciutadans de la ciutat.

Podreu trobar el text que li ha dedicat La Vanguardia aquí.

 

 

 

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.