Venue rental

APPLICATION FORM
OF VENUE RENTAL IN THE
ARÚS PUBLIC LIBRARY

Budget request.

    Consulteu els espais dins l'apartat "Biblioteca" del nostre web
    Indicate "Other" in the observation box
  • Indiqueu horari d'inici i horari final de l'activitat

La Biblioteca estarà tancada per vacances des de l’1 al 31 d’Agost inclusivament.
La Biblioteca estará cerrada por vacaciones desde el 1 al 31 de Agosto inclusive.
The Library will be closed for holidays from 1 to 31 August inclusive.