Biblioteca Pública Arús
català | castellano - sitemap   Site map Biblioteca Pública Arús - contactar
 
.....PATRONAT
Membres
.....Convenis
.....Memòries
 
Membres
Des dels seus orígens l'administració de la Biblioteca va ser confiada estatutàriament a un Patronat encarregat de marcar les directrius i fer-ne el seguiment.

El Patronat actual de la BPA és el següent:

Presidenta Sra. Ada Colau Ballano
Alcaldessa de Barcelona
Regidors i regidores de l’Ajuntament
de Barcelona
Sr. Jaume Asens Llodrà
Tercer tinent d'alcaldia. Direcció de l'Àrea de Drets de la Ciutadania, Cultura, Participació
i Transparència, i regidor del Districte de Sarrià-Sant Gervasi


Sr. Gerardo Pisarello Prados
Primer tinent d'alcaldia i regidor del Districte de l’Eixample
Representant de la Reial Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona
Sr. José Enrique Ruiz-Domènec
Representant de la Reial
Acadèmia de Ciències i
Arts de Barcelona
Sr. Josep Font i Cierco
Ciutadans i ciutadanes
Sr. Josep Brunet i Sierra
 
Sr. Pere Gabriel i Sirvent
 
Sr. Josep Maria Sans i Travé
 
Sr. Ricard Vinyes Ribas
 
 
Membre observador
Sr. Carles Vicente Guitart
 
Directora gerent de la Biblioteca Sra. Maribel Giner Molina
 
Ajuntament de Barcelona Distintiu de garantia de qualitat ambiental   Avís legal