Biblioteca Pública Arús
català | castellano - sitemap   Site map Biblioteca Pública Arús - contactar
 
.....PATRONAT
.....Membres
Convenis
.....Memòries
 
Convenis
Arxius, biblioteques, fundacions, ateneus…
Universitats
Maçoneria
Altres
   

Altres convenis:

28/04/2010 Conveni a formalitzar entre la Diputació de Barcelona i la Biblioteca Pública Arús en relació al manteniment d’aquesta Biblioteca.

17/12/2010 Conveni de col•laboració entre el Patronat de la Biblioteca Pública Arús i el Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de la Indústria (CADCI), per establir les bases d'ús a precari de l'espai Fraternitat núm. 1 i 2, ubicats al 3r 1a de l'edifici de la Biblioteca.

17/12/2010 Conveni de col•laboració entre el Patronat de la Biblioteca Pública Arús i el Centre d’Estudis i Debats de l’Esquerra Socialista de Catalunya (CEDESC), per establir les bases d'ús a precari de l'espai Fraternitat núm. 6 i 7, ubicats al 3r 1a de l'edifici de la Biblioteca.

17/12/2010 Conveni de col•laboració entre el Patronat de la Biblioteca Pública Arús i el Centre Euro-Àrab de Catalunya, per establir les bases d'ús a precari de l'espai Alí Bei núm. 3, ubicat al 3r 2a de l'edifici de la Biblioteca.

17/12/2010 Conveni de col•laboració entre el Patronat de la Biblioteca Pública Arús i la Federació d’Entitats Culturals Catalanes d’Origen Marroquí (FECCOM), per establir les bases d'ús a precari de l'espai Alí Bei núm. 3, ubicat al 3r 2a de l'edifici de la Biblioteca.

17/12/2010 Conveni de col•laboració entre el Patronat de la Biblioteca Pública Arús i el Centre Euro-Àfrica de Catalunya, per establir les bases d'ús a precari de l'espai Alí Bei núm. 4, ubicat al 3r 2a de l'edifici de la Biblioteca.


Ajuntament de Barcelona Distintiu de garantia de qualitat ambiental   Avís legal