Biblioteca Pública Arús
català | castellano - sitemap   Site map Biblioteca Pública Arús - contactar
 
.....BIBLIOTECA
.....Informació general
.....Com fer-se lector
.....Serveis
.....Catàleg
Fons
 
Fons

La BPA, creada l’any 1895 amb la intenció que fos una biblioteca per a la instrucció del poble treballador, va tenir en els seus inicis uns 24.000 volums que comprenen totes les àrees del coneixement d’aquell moment i que encara es conserven a la Biblioteca. Aquest fons inclou matèries tan diverses com filosofia, religió, ciències socials, dret, idiomes, biologia, botànica, medicina, art, música, literatura, geografia i història. A més a més d’obres generals com diccionaris, premsa, etc.

El fet que la Biblioteca es tanqués al públic el 1939 i no tornés a obrir fins a l’any 1967 va permetre que es deslliurés de les purgues purificadores del franquisme i el seu fons hagi arribat als nostres dies gairebé intacte.

Actualment la BPA és un centre de recerca especialitzat en història i cultura del segle XIX i inicis del XX, que ha conservat aquest fons inicial testimoni de l’època en què es va fundar, si bé compta amb un fons especial de moviment obrer, anarquisme i maçoneria, els quals s’han anat completant gràcies a les donacions d’entitats i particulars.

El fons actual té 75.323 volums (registrats en data 31/12/2009)

Monografies
Publicacions periòdiques
Manuscrits i incunables
Col·leccions destacades
 • Anarquisme i I Internacional (AIT).
 • Anticlericalisme i lliure pensament.
 • Documents cartogràfics: plànols i mapes.
 • Documents diversos dels segles XVI a XIX.
 • Enginyeria: segle XIX.
 • Història general dels segles XVI al XIX.
 • Literatura universal: primeres edicions.
 • Llibres d’art i de reproduccions de museus d’Europa.
 • Llibres sobre Amèrica i Filipines.
 • Maçoneria: La Biblioteca disposa d’un fons notable del segle XIX que té el seu origen en la biblioteca particular de Rossend Arús i que ha anat creixent gràcies a donacions tant de particulars com de diverses lògies actuals. Inclou documentació d’ordre intern de les lògies espanyoles i estrangeres, anuaris, rituals, història de la maçoneria, publicacions en sèrie, així com obres antimaçòniques. Actualment hi ha 745 volums (registrats en data 12 d’abril de 2010).
 • Medicina.
 • Moviment obrer.
 • Música: bàsicament partitures i llibres de música del segle XIX.
 • Teosofia.
 
Ajuntament de Barcelona Distintiu de garantia de qualitat ambiental   Avís legal